Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že s účinností od 20. prosince 2018 došlo k zániku společností Hrastnik s.r.o., IČ 25981501, se sídlem Ždírec nad Doubravou, Pilská 658, PSČ 582 63, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18620 (dále jen "zaniklá společnost"), a to dokončením dříve zveřejněného záměru realizace projektu fúze.

Jmění, jakož i veškerá práva a povinnosti zaniklé společnosti přešlo na nástupnickou společnost Deko Draht s.r.o., IČ 26003007, se sídlem Ždírec nad Doubravou, Pilská 658, PSČ 582 63

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi Vás ujišťujeme, že vzájemné obchodní a smluvní vztahy nejsou tímto právním krokem nijak dotčeny, zůstávají v platnosti bez jakýchkoliv změn či omezení nadále platné a účinné bez nutnosti uzavírat smlouvy nové, nebo činit jakékoliv jiné právní kroky, pokud není v ujednání jednotlivých smluvních dokumentů výslovně sjednáno jinak.

Žádáme Vás proto, aby veškerá vzájemná komunikace, či obchodní korespondence, byla vedena a adresována společnosti Deko Draht s.r.o.

obchodní firma: Deko Draht s.r.o.

sídlo: Pilská 658, Ždírec nad Doubravou, PSČ 582 63

IČ: 26003007
DIČ: CZ26003007
Zápis v OR: Městský soud Hradec Králové, oddíl C, vložka 19468

 


 

Deko Draht